PARTNERZY

Partnerzy strategiczni:

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży jest jedną z największych placówek wychowania pozaszkolnego dzieci i młodzieży w Krakowie, która proponuje młodym ludziom różnorodne twórcze formy w zakresie edukacji artystycznej oraz działalności środowiskowej i wychowawczej. SCKM swoim zasięgiem obejmuje również działania na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym w ramach projektów edukacyjnych, konkursów i współpracy międzynarodowej.

 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka to instytucja kultury założona w 1981. Celem Cricoteki jest utrwalanie dorobku artystycznego Tadeusza Kantora oraz udostępnianie i popularyzacja jego idei i twórczości teatralnej i plastycznej. Cricoteka prowadzi także działalność wydawniczą, organizuje sesje naukowe, warsztaty oraz przygotowuje ekspozycje upowszechniające całokształt twórczości artystycznej Tadeusza Kantora zarówno w kraju, jak i poza granicami.

 

Partnerzy:

 

 

Centrum Edukacji Teatralnej to program wspólny Małopolskiego Instytutu Teatralnego i Teatru Figur Kraków z zakresu pedagogiki teatru i edukacji kulturalnej. Misją CET jest edukacja teatralna jako wsparcie dla szkół i ośrodków kultury. W ofercie CET znajdują się warsztaty, szkolenia, spektakle.

 

Patroni medialni:


 

Finansowanie:

 

 

 

 

NGO KRAKÓW