Cricoteka Nowe Logo

Logo partnera strategicznego festiwalu Ośrodka DOkumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka