Partnerzy

Festiwal Teatrów dla Dzieci „Podskoki i wykręty” jest dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Miejska Platforma Internetowa „Magiczny Kraków”

Miejski Portal dla Organizacji Pozarządowych

 

Partnerzy strategiczni:

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży jest jedną z największych placówek wychowania pozaszkolnego dzieci i młodzieży w Krakowie, która proponuje młodym ludziom różnorodne twórcze formy w zakresie edukacji artystycznej oraz działalności środowiskowej i wychowawczej. SCKM swoim zasięgiem obejmuje również działania na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym w ramach projektów edukacyjnych, konkursów i współpracy międzynarodowej.

 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka to instytucja kultury założona w 1981. Celem „Cricoteki” jest utrwalanie dorobku artystycznego Tadeusza Kantora oraz udostępnianie i popularyzacja jego idei i twórczości teatralnej i plastycznej. „Cricoteka” prowadzi także działalność wydawniczą, organizuje sesje naukowe, warsztaty oraz przygotowuje ekspozycje upowszechniające całokształt twórczości artystycznej Tadeusza Kantora zarówno w kraju, jak i poza granicami.

 

Partnerzy:

 

 

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli powstało z pasji i szacunku dla kultur w 1911 roku. Dla kultury chłopskiej. Dla kultur europejskich. Dla kultur z odległych kontynentów. To uderzający rys tej najstarszej i największej kolekcji etnograficznej w Polsce. Prócz obiektów pochodzących z terenów dawnej i współczesnej Polski (zabytków folkloru, rzemiosła, rękodzieła, budownictwa drewnianego, sztuki ludowej), w muzealnej kolekcji znajdują się także unikalne zbiory z innych krajów Europy i pozaeuropejskie.

 

 

Księgarnia BONA to miejsce łączące pełnowartościową księgarnię z kawiarnią. Bona oferuje staranny wybór beletrystyki, literatury faktu (biografie, reportaże), a także albumów z każdej dziedziny (od malarstwa i fotografii, przez architekturę, po design i komiks). Chlubą księgarni pozostaje dział z książkami dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

Księgarnia LOKATOR to książki z treścią, które mają ambicję wpływania na poglądy czytelnika, chcą wejść z nim w dialog. Książki, które poszerzają horyzonty, przekraczają granice, łamią tabu, tworzą i są częścią KULTURY! Oprócz dobrej literatury kawa.

 

 

 

Dwór Czeczów to jedna z 17 filii instytucji kultury Miasta Krakowa: Centrum Kultury Podgórza (wcześniej Domu Kultury Podgórza). Filia mieści się w urokliwym dworku na Bieżanowie. CK Podgórze i Dwór Czeczów tworzą ofertę kulturalną nie tylko dla prawobrzeżnej części miasta, ale również dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, wspiera amatorski ruch teatralny, organizuje zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami.

 

 

 

Centrum Edukacji Teatralnej to program wspólny Małopolskiego Instytutu Teatralnego i Teatru Figur Kraków z zakresu pedagogiki teatru i edukacji kulturalnej. Misją CET jest edukacja teatralna jako wsparcie dla szkół i ośrodków kultury. W ofercie CET znajdują się warsztaty, szkolenia, spektakle.

 

 

Patroni medialni: