COVID-19

Wszystkie wydarzenia festiwalowe odbywają się zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.