Fotografia ze spektaklu Król Maciuś Pierwszy

Król Maciuś Pierwszy

-podskoki i wykręty-

Spektakl „Król Maciuś Pierwszy” to historia dorastania. To opowieść mierzeniu się z własnymi słabościami, pogonią za marzeniami i konfrontacji z porażką. W świecie, w którym obowiązuje terror uśmiechu i przymus sukcesu sprawdzamy, co będzie, jeśli wszystko NIE będzie dobrze? Jeśli zrobimy błąd? Co będzie, jeżeli przegramy?
Historia Maciusia dotyka dwóch ważnych tematów – pojęcia „dorosłości” oraz kondycji współczesnego świata. Kultura dziecięca i młodzieżowa nie traktuje dojrzałości jako wartości. Dorośli są zajęci sobą i swoją pracą. Dorośli to wrogowie – nic nie wiedzą, nic nie rozumieją. Życie kończy się po dwudziestce. Odpowiedzialność, pracowitość, mierzenie się ze światem, a przede wszystkim umiejętność ponoszenia porażek, to nie są modne tematy.
Spektakl jest pretekstem do tego, aby opowiedzieć o świecie, który nie jest jednoznaczny, w którym podejmujemy złe decyzje i ponosimy tego konsekwencje. Co wcale nie musi oznaczać końca świata, natomiast musi zobowiązywać do zmiany planów.

Jury Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” w 2015 roku przyznało nagrodę w dziedzinie reżyserii Dagmarze Żabskiej oraz wyróżnienie w dziedzinie muzyki Tomaszowi Krzyżanowskiemu za „Króla Maciusia Pierwszego” według powieści Janusza Korczaka.

Spektakl zrealizowano w technice teatru cieni.

Re­żyse­ria: Dag­ma­ra Żab­ska

Ad­ap­tacja: Mar­ta Han­kus

Scenogra­fia: Edyta Staj­niak

Mu­zyka: To­masz Krzyżanow­ski

Ob­sada: Do­mi­nika Byr­ska, Ta­de­usz Dy­lawer­ski, Ma­te­usz Wróbel

Pro­duk­cja: Mar­ta Han­kus we współpracy z Andrzejem Pietyrą, Anną Mastaj, Pauliną Pikiewicz

Pracownia scenogra­ficz­na: Agnieszka Po­lańska, Piotr Idziak, Edyta Staj­niak

Kon­sul­tacje anima­cyj­ne: Agniesz­ka Ma­kow­ska

realizacja: Mu­rat Kor­na­ev, Marta Hankus

 

Dla dzieci w wieku 6-11 lat.

Czas trwania: 50 minut

W ramach festiwalu „Podskoki i wykręty” spektakl można zobaczyć:

  • wtorek, 28.11.2017, g. 9:30 – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

Bilety: 16 złotych


Teatr Figurki to scena dla najmłodszych Teatru Figur Kraków.

NAJCHĘTNIEJ ZAJMUJEMY SIĘ TEATREM CIENI gramy spektakle, pokazujemy cieniowanki (bajki opowiadane przy użyciu cieni), robimy warsztaty.
KUGLARSTWEM podrzucamy przedmioty, balansujemy na linie i jednym kole, kręcimy talerzami, frygami, nosem.
PANTOMIMĄ głównym artystą Figurek jest sam Pan Piórko. dość niefrasobliwy jegomość, który chętniej się zapatruje niż komentuje.
TEATREM LALEK małych, wielkich, na rękę, na sznurku, na kijku. lalki wycinamy, przebieramy, animujemy. Często i chętnie.

Dodaj komentarz